Електроинсталации

Електроинсталации и електроуслуги на най-добри цени

Монтаж на всички видове ел.инсталации на производствени помещения, жилищни кооперации, хотели, ресторанти, офиси, еднофамилни къщи и вили.

Ремонт или подмяна на съществуващи електроинсталации и електро табла.

Ремонт на стълбищно осветление и домофонни инсталации. Монтаж на нови такива.

Подмяна на захранващи линии, смяна на апартаментни табла.

Качествени електроуслуги.

Изгрaждане на ел.инсталации в ново строящи се жилищни и административни сгради.

Изгрaждане на ел.инсталации в ново строящи се жилищни и административни сгради.

Ремонт на съществуващи електроинсталации.

Структурно окабеляване.

Извършване на електромонтажни работи.

Монтаж на мълниезащитни инсталации.

Изграждане на заземителни инсталации.

Изграждане на слаботокови инсталации .

Домофонни  системи.