Топлоизолация

С топлоизолацията зимата е топла, а лятото прохладно. Придава се красив и завършен вид на вашата фасада, а стойността на жилището след новото оформление се повишава. Поставянето на ефективна и качествено направена топлоизолация означава повишаване на вътрешната температура от порядъка на  8-10 градуса C. В европейските страни направата на топлоизолация се счита за задължителна инвестиция, която се изплаща за около 4-5 години, след което икономията от направената топлоизолация се превръща в реална печалба за собственика.