Необходими документи

Необходими документи за строеж на сглобяеми къщи:

За да започне строежа на сглобяема къща, е необходимо всички документи, проекти, сертификати и разрешителни за строеж да бъдат налице. Задължително трябва да разполагате с документ, издаден от общинската администрация, в който ясно, е посочена строителната линия върху терена.

  1. Копие на нотариалния акт
  2. Скица за недвижим имот от районната служба по кадастъра – неговото издаване може да не отнеме много време, в зависимост от поръчката, която направите – стандартна, бърза или експресна. Периода от време, в който може да си го издадете варира от 3-4 дни до две седмици.
  3. Виза за проектиране – Тя се изработва в общината. За да получите такава трябва да представите копие от нотариалния акт. Визата представлява извадка от устройствения план на имота, върху който ясно да бъдат оказани линиите на застрояване, височината, плътността и интензивността на застрояването. Общо казано, Визата за проектиране показва къде и какво може да строите.
  4. Предварителен договор с електроразпределение – Както сигурно се досещате, трябва да предоставите сключен договор между Вас и електроразпределителното дружество, в който ясно да бъде показан начина на захранване на бъдещето жилище и киловат часовете, които се очаква да консумирани от жилището. Ако при сключването на договора не сте сигурни колко киловат часа, то нашия съвет, е да заявите 15kWh.
  5. Изходни данни за проектиране от ВиК дружеството – С помощта на този документ се определя как и от къде ще бъде свързана къщата Ви към мрежата на ВиК. За да получите този документ, трябва да покажете копие от нотариалния акт и визата за проектиране. По принцип от ВиК отбелязват водопроводите и канализацията директно върху визата за проектиране, като същевременно слагат печат, за да се гарантира, че чертежите са на направени от тях, но ако бъде спазена стриктно процедурата по изваждане на документа, то би следвало да бъде издадено и указание в писмен вид.
  6. Геодезично заснемане на парцела – Необходимо е да се направи снимка за проектиране или още позната като снимка за вертикално планиране.  След като архитекта постави сградата върху вертикалната планировка се прави и трасировъчен план. Процедурата не, е сложна и се извършва на мястото на имота, като за целта ще трябва да предоставите и скица на парцела.
  7. Изготвяне на проектната документация – за изготвянето й задължително трябва приложите абсолютно всички необходими документи – проекти за вътрешни и електрически инсталации, трасировъчен план, вертикална планировка на обекта и т.н. Важно, е да знаете, че всяка една част от проекта, трябва да бъде съпътстван с обяснителна записка. Дали ще бъде одобрен проекта за строеж се решава от главния архитект на общината.
 

Етапи на строителство на сглобяеми къщи